Dobrodošli u

FIDO Defektološko-Logopedski Centar

 • Defektološka Procena

  Defektološka procena radi se pre početka samih tretmana, a ima za cilj da utvrdi u kojoj meri je dete savladalo razvojne skale za motoriku, govor, kognitivne funkcije i socio-emocionalni razvoj, a sve to u skladu sa uzrastom.

 • Defektološki Tretman

  Defektološki tretmani u Fido centru su individualni, jer se pokazalo da najbolje rezultate daje kada je dete samo sa terapeutom. Minimalno trajanje tretmana je 45 minuta, a dužina tretmana je sklona prilagođavanju detetu u dogovoru sa roditeljima.

 • Reedukacija Psihomotorike

  Glavni cilj reedukacije psihomotorike nije da se ojačaju mišići ili da se pokret estetizuje, već da se pokretom utiče na razvoj neuropsiholoških struktura i funkcija. Na ovaj način podstiče se razvoj bazičnih sposobnosti koje su preduslov za više nivoe učenja i saznavanja.

 • Tretman Senzorne Integracije

  Senzorna integracija je proces primanja i obrade informacija iz spoljašnje sredine, u našem mozgu, a zatim njihovo slanje do naših čula. Kada su sva detetova čula integrisana prijem ovih informacija je u skladu sa detetovim razvojem , a samim tim funkcionisanje i ponašanje deteta nije otežano.

 • Individualni Sport

  Funkcionalni aspekt fizičkog vežbanja i rad sa decom, najvećim delom je usmeren na podsticanje razvoja snage, razvoja brzine, vežbe oblikovanja, istezanja, koordinacije, preciznosti i ravnoteže.

 • Priprema za Upis u Školu

  Nakon dosta različitih pitanja koja nam upućuju roditelji o polasku deteta u prvi razred odlučili smo da napravimo program koji omogućava detetu da se pripremi za školu i za samo testiranje koje prethodi upisu.

 • Online Konsultacije

  U Fido centru smo otpočeli online konsultacije preko Skajpa, Zuma, Viber-a ili neke druge aplikacije, jer smo primetili da se i roditelji, koji iz nekog razloga nisu u mogućnosti lično da dodju, javljaju za pomoć i savete oko dodatne stimulacije za svoje dete.

 • Psihološka Procena i Savetovanje

  Ako dete naiđe na poteškoće tokom svog razvojnog puta, prvi korak je pravilno identifikovanje problema i merenje njegovog intenziteta. Psihologu je na raspolaganju niz alata za procenu koje mora koristiti na valjan, pouzdan i etički ispravan način.

Seminari

 Fido centar se trudi da za studente, buduće stručnjake, kao i kolege obezbedi dodatne edukacije i seminare uz pomoć kojih će moći da unaprede svoja znanja i steknu nova iskustva u radu sa decom. 

Kreativne Radionice

Uz mnogobrojne razgovore i sastanke, što sa stručnjacima, što sa roditeljima, došli smo do zaključka da pored „suvoparnog“ učenja, našoj deci treba i zabava. Iz tog razloga u “Fido centru” organizujemo radionice tokom kojih deca uče kroz igru, a roditelji dobiju ideju kako kod kuće zabaviti, a ujedno i zaposliti decu.

Didaktički Materijal

U “Fido centru” koristimo najkvalitetnije didaktičke materijale, a kako bi svakom detetu bili prilagođeni, često ih nadograđujemo. Smatramo da je izrada didaktičkih materijala korisna, jer oni imaju veliki uticaj na dečiji razvoj.

Jelena Ćirković

Jelena Ćirković

jelena@fidocentar.com

DEFEKTOLOŠKO-LOGOPEDSKI CENTAR “FIDO CENTAR” nalazi se u Novom Sadu. Osnovan je početkom 2019. godine kao rezultat višegodišnjeg rada sa decom sa razvojnim problemima. “Fido centar” pruža kompletnu defektološku i psihološku pomoć koja će porodici pomoći da uspostavi balans. Fokus nije isključivo na detetu već na celom porodičnom okruženju.

Timski radimo na proceni dečijeg razvoja, ranoj detekciji i stimulaciji, habilitaciji i rehabilitaciji dece sa razvojnim poremećajem.

Marija Radovanović

Marija Radovanović

marija@fidocentar.com

DEFEKTOLOŠKO-PSIHOLOŠKI CENTAR “FIDO CENTAR” nalazi se u Novom Sadu. Osnovan je početkom 2019. godine kao rezultat višegodišnjeg rada sa decom sa razvojnim problemima. “Fido centar” pruža kompletnu defektološku i psihološku pomoć koja će porodici pomoći da uspostavi balans. Fokus nije isključivo na detetu već na celom porodičnom okruženju.

Timski radimo na proceni dečijeg razvoja, ranoj detekciji i stimulaciji, habilitaciji i rehabilitaciji dece sa razvojnim poremećajem.

Jelena Ćirković

Jelena Ćirković

jelena@fidocentar.com

Marija Radovanović

Marija Radovanović

marija@fidocentar.com

Pošaljite nam poruku:

  Radno Vreme:

  Ponedeljak – Petak: 9:00 – 17:00
  Subota: ne radimo
  Nedelja: ne radimo

  Pošaljite nam poruku:

   Radno Vreme:

   Ponedeljak – Petak: 9:00 – 17:00
   Subota: ne radimo
   Nedelja: ne radimo