Individualni Sport

Bitno je od malena naučiti dete da je sport sastavni deo života. U radu sa decom predškolskog i školskog uzrasta cilj je razviti njihov lokomotorni aparat u što većem stepenu, stvoriti radne navike i pokazati dobrobiti fizičke aktivnosti i motornog učenja. Funkcionalni aspekt fizičkog vežbanja i rad sa decom, najvećim delom je usmeren na podsticanje razvoja snage, razvoja brzine, vežbe oblikovanja, istezanja, koordinacije, preciznosti i ravnoteže. Pored navedenih motoričkih sposobnosti, veliki udeo ima i pozitivni uticaj vežbanja na kardiovaskularni, metabolički i imuni sistem ali i na razvoj konativnih karakteristika.

U “Fido centru”, na jednom času, u zavisnosti od nastavne jedince, trudimo se da na što efikasniji način dete uvedemo u program, tako da kroz prirodne oblike kretanja i igru postavljeni zadaci budu što uspešnije izvedeni. Program prilagođavamo svakom detetu, u skladu sa njegovim mogućnostima i interesovanjima. Deca se na različitim nivoima, kroz poligone i druge nastavne jedinice, susreću sa postavljenim izazovima i na taj način ugrađuju nove oblike kretanja i troše višak energije. Takvim pristupom isključuje se imperativ u obavljanju vežbi i zadataka, deca se uče disciplini, podstiče se samopouzdanje i samostalnost. Na interesantan način i kroz različite zadatke, profesor sporta se trudi da približi deci sport, da im pomogne da zavole fizičku aktivnost i ostanu zdravi. U “Fido centru” sport je individualan, uz konstantan nadzor i korekcije profesora. Održava se u dogovoru sa roditeljima u prostoru našeg centra ili na otvorenom. Sportski čas traje sat vremena, a učestalost i termini časova su u dogovoru sa roditeljima.