Priprema za Upis u Školu

Polazak deteta u školu je novo iskustvo i prva velika promena u njegovom životu, ali i u životu cele porodice. Pre samog polaska u školu roditelji su često zabrinuti i imaju dosta nedoumica oko toga šta sve dete treba da zna. Nakon dosta različitih pitanja koja nam upućuju roditelji o polasku deteta u prvi razred, odlučili smo da napravimo program koji omogućava detetu da se pripremi i za školu i za samo testiranje koje prethodi upisu. Program “Fido centra” je osmišljen tako da pokriva sve oblasti razvoja deteta i napravljen je u skladu sa razvojnim normama i očekivanjima koje škola ima od deteta. Odnosi se na razvoj govora, usvajanje osnovnih matematičkih pojmova, pripremu za početno čitanje i pisanje, samostalnost dece, motoriku, kako finu, tako i grubu, razvoj percepcije o prostoru i vremenu itd. Kroz zanimljive priče, slike, igre i najrazličitije didaktičke materijale približavamo deci šta je škola, radimo na razvoju pažnje i koncentracije, usvajanju odnosa prema autoritetu i time vršimo prevenciju poteškoća koje mogu da se pojave kada dete krene u školu. Neke od poteškoća koje se javljaju kod dece su: slabo usmeno i pismeno izražavanje, nemogućnost organizacije, problemi u čitanju i razumevanju pročitanog, manjak koncentracije i usmerenosti pažnje, nedostatak motivacije, nemogućnost praćenja uputstava, teškoće u uspostavljanju odnosa i socijalnih interakcija, slaba motorička kontrola, problemi u kontrolisanju emocija, problemi sa pamćenjem i smetnje u učenju. Takođe, u okviru našeg programa pripreme za školu roditeljima dajemo savete i uputstva šta je njihov deo zadatka u celom ovom procesu. Uz zajedničku saradnju polazak u školu je zaista zanimljiv i lak.