Defektološki Tretman

Na osnovu studiozne defektološke procene pristupa se osmišljavanju defektoloških tretmana, koji za cilj imaju dovođenje detetovog potencijala i svake njegove pojedinačne sposobnosti do maksimuma. Važno je realno proceniti kratkoročne i dugoročne ciljeve kojima tretmani teže. Što se pre otkrije problem i počne sa tretmanima, veće su šanse za najbolji mogući rezultat.
Preduslov uspešnosti tretmana je pre svega poverenje i bliskost koju defektolog treba da uspostavi sa detetom.

Defektološki tretmani u “Fido centru” su individualni, jer se pokazalo da daju najbolje rezultate kada je dete samo sa terapeutom. Tretmani mogu biti intenzivni (svakodnevno) i poluintenzivni (2-3 puta nedeljno). Minimalno trajanje tretmana je 45 minuta, a dužina tretmana je sklona prilagođavanju detetu u dogovoru sa roditeljima. Defektološki tretman je prilagođen svakom detetu i njegovim mogućnostima, jer je svako dete individua za sebe. Sa mlađom decom se uči kroz igru i zabavne kartice, a sa starijom se radi priprema za školu, pa je samim tim koncept malo drugačiji. U “Fido centru” se maksimalno trudimo da uključimo roditelje u tretmane, pa tako nakon svakog časa roditelji dobijaju detaljan izveštaj o tome kako je protekao čas uz uputstva šta i kako raditi sa decom kod kuće. Naši terapeuti u toku tretmana rade na svim oblastima razvoja deteta: govoru, motorici, kognitivnim funkcijama, socio-emocionalnom razvoju i ponašanju deteta. Naš materijal je zasnovan na karticama, koje su prikazane kroz realne objekte i likove, ili kroz nacrtane likove, koji često privuku pažnju deteta. Na početku svakog tretmana trudimo se da se približimo detetu, ostvarimo sa njim neki vid komunikacije i ustanovimo njegovu pažnju, kako bi se dete osetilo sigurno, imalo poverenje u terapeuta, pristupilo radu na najbolji mogući način i usmerilo svu svoju aktivnost na ponuđeni sadržaj. Naši terapeuti su u toku tretmana detetu autoritet, prijatelj i oslonac.

Naš stav, koji uvek iznosimo roditeljima, jeste da što pre krenu sa radom, rezultati će biti veći i vidljiviji, a detetov razvoj maksimalno unapređen. Zbog toga su naši tretmani usmereni na potrebe deteta i cele porodice. Put ka postizanju ciljeva je kroz odstranjivanje ili ublažavanje činilaca koji ometaju ili ugrožavaju razvoj deteta i uvođenje i unapređivanje snaga i činilaca koji pomažu razvoj deteta.