Najčešća Pitanja

Najčešća pitanja kod jezičkih smetnji:

Kad dete treba da progovori?

  • Prva reč se javlja u uzrastu od oko godinu dana, ali to je sve individualno, može da se javi i ranije i kasnije.

Kada treba da se obratimo logopedu?

  • Logopedu se treba obratiti ako se primeti poremećaj artikulacije, mucanje, afazija i teškoće u usvajanju strukture jezika. 

Da li je potrebno govor ispraviti do polaska u školu i zašto?

  • Važno je da dete nauči pravilno da izgovara sve glasove pre polaska u školu. Ukoliko greši u govoru, dete će neretko biti izloženo podsmehu svojih vršnjaka i tako imati problem sa socijalizacijom. Takođe, pogrešan izgovor može dovesti do pogrešnog pisanja teksta.

Da li je svako mucanje poremećaj?

  • Nije svako mucanje isto. Kod dece se javljaju poremećaji fluentnosti koje nazivamo fiziološko i primarno mucanje koji nisu pravo mucanje.

Najčešća pitanja kod autizma:

Koliko je čest autizam?

  • Postoje značajne razlike od jedne do druge studije. Procenjuje se da se kod 1 od 160 dece razvija autizam.

U kojoj starosnoj dobi deteta se prepoznaje autizam?

  • Prepoznavanje poremećaja iz autističnog spektra teško je pre navršenih 12 meseci starosti, ali dijagnoza autizma je uglavnom moguća u dobi od 3 godine. Karakteristike početka uključuju zaostajanje u razvoju ili privremenu regresiju jezičkih i socijalnih veština i stereotipni i ponavljajući obrasci ponašanja.

Šta je uzrok autizma?

  • Naučni dokazi sugerišu da različiti faktori, kako genetski tako i iz okoline, doprinose nastanku poremećaja iz spektra autizma utičući na rani razvoj mozga.

Da li vakcine uzrokuju autizam?

  • Dostupni epidemiološki podaci pokazuju da ne postoje dokazi o povezanosti između vakcine protiv ospica-zaušnjaka-rubeole (MMR) i poremećaja iz spektra autizma. Prethodne studije koje su ukazivale na uzročnu vezu između vakcina i autizma otkrile su brojne metodološke probleme koji su učinili istraživanje nevažećim.