Seminari

Ulaganje u dodatnu edukaciju se uvek isplati, zato se “Fido centar” trudi da za studente, buduće stručnjake, kao i za kolege, obezbedi dodatne edukacije i seminare uz pomoć kojih će moći da unaprede svoja znanja i steknu nova iskustva u radu sa decom. Takođe smatramo da su seminari način da se osobe koje dele ista interesovanja upoznaju, povežu i razviju potencijalnu saradnju. Seminari koje organizujemo su uglavnom namenjeni defektolozima, logopedima, psiholozima, vaspitačima, učiteljima. Naša ideja je da je multidisciplinarni pristup u razvoju svakog deteta ključan, pa samim tim smatramo da je ovo jedan od načina koji može povezati stručnjake i dovesti do novih ideja za dalji rad.

 

Takođe, organizujemo edukacije i za roditelje. Pristupi u radu sa decom se razlikuju, a to da li će pojedini načini rada odgovarati detetu zavisi od njega samog, tako da je na roditeljima da uz dodatne edukacije pokušaju da pronađu najbolju strategiju za svoje dete. Roditelji na ovaj način uče da sagledaju svoje dete, informišu se o razvojnim fazama koje dolaze, razjasne nedoumice koje imaju i postanu svom detetu asistent koji će ga usmeravati i pripremati za situacije sa kojima će se suočiti. Ovo je dobar način i da se roditelji međusobno povežu i čuju iskustva drugih koji prolaze kroz slične situacije.