Specifične smetnje u učenju

Zajednička osobina dece sa specifičnim smenjama u učenju je oštećenje jednog ili više procesa povezanih sa opažanjem, mišljenjem, pamćenjem ili učenjem. To uključuje, ali se ne ograničava na njih: jezičko procesiranje, fonološko procesiranje, vizuo-spacijalno procesiranje, brzinu procesiranja, memoriju i pažnju, i egzekutivne funkcije (planiranje i donošenje odluka).

Najčešće smetnje su :

  • Disleksija je poremećaj u učenju čitanja i pored normalne inteligencije, dobrog vida, sluha, adekvatne motivacije i ostalih povoljnih edukativnih, psiholoških i socijalnih uslova. Disleksija predstavlja značajno neslaganje između stvarnog i očekivanog nivoa čitanja u odnosu na mentalni uzrast. Ipak, disleksija je mnogo više od nesposobnosti čitanja. Ona podrazumeva i deficite vizuelne obrade, fonološkog kodiranja i razumevanja jezika.
  • Disgrafija je poremećaj u učenju u savladavanju veština pisanja, tj. podrazumeva svaki poremećen ili nedograđen rukopis. Može se manifestovati kroz teškoće percepcije delova u odnosu na celinu i kroz teškoće usvajanja motoričke formule slova, znakova i drugih simbola.
  • Diskalkulija predstavlja poremećaj kod kog su detetove sposobnosti računanja slabije od očekivanih za uzrast, inteligenciju i obrazovanje primereno uzrastu. Manifestuje se teškoćama u formiranju matematičkih pojmova i usvajanju matematičkih operacija.
  • Perceptivno-motoričke teškoće uzrokuju da deca imaju otežanu opštu koordinaciju i organizaciju pokreta, koordinaciju oko-ruka, vizuelnu percepciju i orijentaciju u prostoru.
  • Dispraksija je neurološki razvojni poremećaj koordinacije koja se uočava u nezrelosti organizovanja pokreta. Kod ovog poremećaja, mozak ne obrađuje na pravi način informacije koje dobija od okoline. Dispraksija nije povezana sa inteligencijom, ali može da prouzrokuje teškoće u učenju.

Kod prepoznavanja specifičnih smetnji u učenju, treba reagovati što pre i uz pravilne tretmane i uz maksimalnu saradnju stručnjaka koji vodi tretmane, roditelja i učitelja, ublažiti simptome i pomoći detetu da razvije veštine koje će dovesti do ostvarivanja postignuća.