Naše Usluge

“Fido centar” se izdvaja od svih po tome što Vašoj deci pruža najsavremeniju i najbolju stručnu pomoć u Novom Sadu, od strane kvalifikovanog i posvećenog tima koji sa Vašom decom radi s ljubavlju i težnjom da svako učenje bude što zanimljivije.

Usluge koje naš tim pruža su:

 • Defektološka Procena

  Defektološka procena radi se pre početka samih tretmana, a ima za cilj da utvrdi u kojoj meri je dete savladalo razvojne skale za motoriku, govor, kognitivne funkcije i socio-emocionalni razvoj, a sve to u skladu sa uzrastom.

 • Defektološki Tretman

  Defektološki tretmani u Fido centru su individualni, jer se pokazalo da najbolje rezultate daje kada je dete samo sa terapeutom. Minimalno trajanje tretmana je 45 minuta, a dužina tretmana je sklona prilagođavanju detetu u dogovoru sa roditeljima.

 • Reedukacija Psihomotorike

  Glavni cilj reedukacije psihomotorike nije da se ojačaju mišići ili da se pokret estetizuje, već da se pokretom utiče na razvoj neuropsiholoških struktura i funkcija. Na ovaj način podstiče se razvoj bazičnih sposobnosti koje su preduslov za više nivoe učenja i saznavanja.

 • Tretman Senzorne Integracije

  Senzorna integracija je proces primanja i obrade informacija iz spoljašnje sredine, u našem mozgu, a zatim njihovo slanje do naših čula. Kada su sva detetova čula integrisana prijem ovih informacija je u skladu sa detetovim razvojem , a samim tim funkcionisanje i ponašanje deteta nije otežano.

 • Individualni Sport

  Funkcionalni aspekt fizičkog vežbanja i rad sa decom, najvećim delom je usmeren na podsticanje razvoja snage, razvoja brzine, vežbe oblikovanja, istezanja, koordinacije, preciznosti i ravnoteže.

 • Priprema za Upis u Školu

  Nakon dosta različitih pitanja koja nam upućuju roditelji o polasku deteta u prvi razred odlučili smo da napravimo program koji omogućava detetu da se pripremi za školu i za samo testiranje koje prethodi upisu.

 • Online Konsultacije

  U Fido centru smo otpočeli online konsultacije preko Skajpa, Zuma, Viber-a ili neke druge aplikacije, jer smo primetili da se i roditelji, koji iz nekog razloga nisu u mogućnosti lično da dodju, javljaju za pomoć i savete oko dodatne stimulacije za svoje dete.