Fina Motorika

Fina motorika predstavlja termin koje se sve češće upotrebljava u komunikaciji između stručnjaka i roditelja  kada je reč o dečijem razvoju.

Najčešće se vezuje za veštinu pisanja i pravilno držanje olovke, ali je njen značaj daleko veći.

Verovatno nikad niste razmišljali o tome  da kada mazimo psa ili neku drugu životinju, takođe koristimo finu motoriku.

Naš život bi bio potpuno drugačiji da nismo razvili finu motoriku.

Da li ste znali da fina motorika ima uticaj i na razvoj govora, igru, emocionalni razvoj i socijalizaciju?

U nastavku teksta, bavićemo se značajem fine motorike, kako se razvija i na koji način utiče na ostale oblasti u dečijem razvoju. 

Šta je to fina motorika?

Kada kažemo fina motorika, većini ljudi glavna asocijacija je držanje olovke. To i jeste tačno, jer je za veštinu pisanja neophodna fina motorna kontrola. Ipak fina motorika nije samo to.

Fina motorika je sposobnost izvođenja pokreta ruke i šake fluentno i precizno i zavisi od kontrole trupa, ramena, ruke, šake, vizuelne percepcije i kognitivnog razvoja. 

Fina motorika je sastavni deo našeg života, jer zahvaljujući dobro razvijenoj finoj motorici obavljamo većinu svakodnevnih aktivnosti. 

Ona nam pomaže da budemo samostalni i olakšava nam participaciju u različitim segmentima našeg života. 

Neke od aktivnosti koje obuhvataju finu motoriku su:

Svi ovi zadaci su izuzetno važni za nezavisnost i brigu o sebi. Takođe omogućavaju učestvovanje dece u različitim hobijima kao što su sviranje instrumenata ili crtanje. 

Razvoj fine motorike 

Dečiji razvoj prate određene zakonitosti u razvoju koje su nepromenljive. 

Razvoj deteta možemo slikovito predstaviti kao jednu piramidu. 

Na dnu ove piramide nalaze se čula( vid, sluh, dodir, ravnoteža), zatim ide gruba motorika, a nakon nje fina motorika

To znači da bi došlo do ovladavanja pokretima prstiju, neophodno je da budu prvo razvijeni krupni pokreti, odnosno pokreti grube motorike.

Dete na samom početku puzi, zatim sedi i onda počinje da hoda. U skladu sa telesnim razvojem, razvija se i sposobnost kretanja. Pokreti deteta dobijaju novi kvalitet, koji se ogleda u snazi, brzini i usaglašenosti. 

Sazrevanjem nervnog sistema, dete može da ovlada i uskladi svoje pokrete i to se odnosi na finu motoriku koja je osnov za pisanje i druge različite aktivnosti koje se odnose na spretnost ruku, kao što su: brzina hvatanja i bacanja lopte ili spretnost u oblačenju.

fina motorika

Izvor: Freepik

Kako teče razvoj fine motorike?

0-4 meseca dete pokreće ruke i noge zajedno pri reakciji na predmet ili vizuelni stimulus.

Između 3. i 4. meseca dete počinje da poseže za predmetima i drži ih na sredini tela. Predmete koje dete dohvati ne može voljno da ispušta.

Sa 4. meseca počinju da se javljaju voljni pokreti  i dete može da drži i stiska predmet kada je šaka zatvorena.

Sa 6. meseci počinje da hvata male predmete.

U 12. mesecu hvata male predmete pomoću palca i kažiprsta. Takođe, u ovom mesecu dete žvrlja olovkom, slaže kocke, kotrlja loptu i okreće stranice. 

Između 1. i 2. godine ravnoteža i kontrola trupa omogućavaju detetu da sedi bez pridržavanja, pa samim tim je dete sposobno da sedi i da se igra sa obe ruke. Pri korišćenju šake i ruke pokreće se cela ruka. Dete često menja ruku kojom izvodi određenu aktivnost. Kada koristi bojice pomera celu šaku.

Od 2.-3. godine uz dalji razvoj ravnoteže i stabilnosti trupa, dete može da održi položaj tela i kada poseže za nečim ili premešta težinu tela sa jedne strane na drugu. Sa 2 godine koristi obe ruke kako bi otvorilo i zatvorilo makaze. Tokom nekih aktivnosti jedna ruka ima vodeću ulogu (npr. otvaranje poklopca), ali dete i dalje nastavlja da menja ruke tokom izvođenja različitih aktivnosti (npr. češljanje).

Sa 3 godine dete ima snažniju sklonost ka korišćenju dominantnije ruke, ali naizmenično korišćenje obe ruke i dalje dešava. Pri crtanju, dominantnija ruka drži olovku, a drugom rukom dete pridržava papir.

Sa 4. godine dete je u stanju da drži olovku sa tri prsta i seče po pravoj liniji makazama. 

Između 4. i 5. godine prilikom pisanja pokreti se izvode iz zgloba šake i prstiju, dok se manje koriste pokreti lakta i ramena. Dete može da boji tako da ne prelazi linije.

Dominantna lateralizovanost, odnosno opredeljivanje deteta za jednu dominantniju ruku kojom će obavljati većinu aktivnosti (npr. pisanje, češljanje, pranje zuba,…) dešava se između 4. i 6. godine.

Između 5. i 6. godine dete drži olovku sa 3 prsta. Prilikom bojenja uočavaju se sitni i precizni pokreti prstiju. Dete koristi makaze kao odrasle osobe. 

Pokazatelji da dete ima problem sa finom motorikom:

Povezanost fine motorike i razvoja govora

U svakodnevnoj komunikaciji iako toga često nismo svesni koristimo naše ruke kako bi nam pomogle da nešto što bolje objasnimo nešto. Tako naš govor prate naši pokreti ruku i prstiju. 

U našem mozgu centar za govor i centar za razvoj fine motorike nalaze se jako blizu, pa tako kada izvodimo aktivnosti fine motorike, samim tim stimulišemo i centar za govor.

Uticaj fine motorike na socio-emocionalni razvoj deteta i samostalnost

Postoji ogroman broj aktivnosti koje možete da sprovodite sa decom kod kuće kako bi razvijali finu motoriku. Aktivnosti su vrlo jednostavne i ne zahtevaju novac. 

Budite podrška Vašem detetu i učite ih da budu samostalni.

Koliko god da volite Vaše dete, nemojte da radite stvari umesto njih. Učite ih da se sami oblače, obuvaju, peru ruke i zube, zakopčavaju jaknu, jedu i koriste kašiku, viljušku ili piju vodu iz čaše.

Iako nama sve ove aktivnosti zvuče vrlo jednostavno, za dete su vrlo kompleksne i kada ih usvoje moći će sami da brinu o sebi, što će samim tim uticati i na njihovo samopouzdanje.

Deca koja imaju lošiju finu motoriku, vremenom će postati svesna toga i može doći do povlačenja u sebe i izbegavanja učestvovanja u grupnim igrama. 

Za većinu igara koje deca izvode kao što su: slaganje kocaka, bacanje i hvatanje lopte, slaganje puzli, oblačenje lutaka, itd. neophodna je dobra fina motorna kontrola. Dete koje se povlači i ne želi da učestvuje u igrama, jer se oseća neuspešno imaće problem i u socijalizaciji, što će dosta uticati na njegov emocionalni razvoj. 

Izvor: Freepik

Primeri nekih aktivnosti koje možete sprovoditi kod kuće zajedno sa detetom

  1. Dozvolite svom detetu da učestvuje u pripremi obroka, kao što je mešanje i sipanje sastojaka.
  2. Svi zajedno kao porodica možete da slažete puzlu.
  3. Igrajte društvene igre koje podrazumevaju bacanje kocke.
  4. Obojite prste zajedno.
  5. Naučite dete da samostalno sipa svoje piće.
  6. Neka dete postavi sto za večeru.

Da li se fina motorika može vežbati ?

Fina motorika se može vežbati i unaprediti. Ukoliko dete ima problem sa finom motorikom, neophodno je da ide i na tretmane i radi sa stručnjakom, kako bi se radilo i na jačanju šake i prstiju. Ako Vaše dete ima problem sa finom motorikom, nemojte se obeshrabrivati jer čak i odrasle osobe koje se bave određenim zanimanjem,  npr. hirurzi moraju da rade na unapređivanju svoje fine motorike i pokretljivosti prstiju, kako bi bili precizni i dobri u svom poslu.

Da li imate neka pitanja za nas?

Ako primetite da Vaše dete ima problem sa finom motorikom, imate neka dodatna pitanja za nas  ili nedoumice, slobodno se javite i zakažite procenu u našem centru.