Artikulacija Glasova Kod Dece

Sve češće nailazimo na decu koja tepaju, šuškaju i ne govore razgovetno. Roditeljima je to ponekad slatko i ne pridaju tome značaj.

Da li Vaše dete govori pravilno i do kada treba da usvoji sve glasove, a kada je vreme za posetu logopedu, saznajte u nastavku teksta.

 

Šta je Artikulacija Glasova?

Roditelji kada čuju ovaj izraz ne bude im jasno šta znači, pa često kada stručnjaci o tome govore ne poklone dovoljno vremena da se edukuju.

Sada ćemo Vam objasniti šta je to.

Artikulacija glasova podrazumeva pravilan izgovor glasova maternjeg jezika. U artikulaciji glasova učestvuju strukture usne duplje (jezik, obrazi, zubi, desni, meko i tvrdo nepce), glasne žice, pluća, mišići i nervi.

Da bi dete uspešno izgovorilo neki glas, navedene strukture moraju biti sinhronizovane i pod voljnom kontrolom deteta. Takođe, dete mora imati očuvan sluh kako bi moglo da čuje govor sredine i razvijenu sposobnost imitacije, kako bi moglo da ponovi ono što je čulo.

Dakle, ako dete ne govori sve glasove pravilno to je poremećaj artikulacije glasova.

 

Izvor: Freepik

Kako Deca Usvajaju Glasove Srpskog Jezika?

Ne usvajaju se svi glasovi srpskog jezika u isto vreme. Navešćemo koji je to pravilan redosled usvajajnje glasova, kako biste mogli da obratite pažnju na govor Vašeg deteta.

Redosled usvajanja glasova srpskog jezika je sledeći:

To znači na primer, da dete treba NAJKASNIJE DO 3,5 godine da ima pravilan izgovor glasa L i da se nepravilan izgovor posle tog uzrasta ne toleriše, odnosno da zahteva podršku detetu da savlada taj glas.

Na uzrastu od 5,5 godina dete treba da pravilno izgovara sve glasove maternjeg jezika. 

Ukoliko dete već na ranijem uzrastu ne izgovara neke glasove koje su propisane razvojnim normama, nemojte čekati da navrši 5,5 godina nego krenite sa tretmanom što pre.

Poremećaj artikulacije se naziva dislalija. Kada čujete artikulacija glasova to se odnosi na neprecizan ili pogrešan izgovor glasova na nivou motorne produkcije glasa. Može da se javi u vidu:

Pogrešan izgovor može da se odnosi na samo jedan glas (na primer glas R) ili, što je znatno češće, na grupu glasova (na primer glasovi Š, Ž, Č, DŽ, Ć). Najčešće se dešava da dete ima problem  sa izgovorom glasa R, glasa L i grupe glasova (S, Z, C, Š, Ž, Ć, Đ, DŽ). 

Dete prilikom nepravilnog izgovora glasa razvija razne pogrešne obrasce od kojih je najčešći takozvani interdentalni sigmatizam gde prilikom izgovora glasova stavlja jezik između zuba, umesto da jezik bude iza zuba. Kada se ovakav obrazac ustali, potrebno je dosta vremena i rada da bi dete savladalo novi, ispravan obrazac izgovora.

 

Koji su Najčešći Uzroci Poremećaja Artikulacije?

Uzroci poremećaja artikulacije mogu biti:

Kako Izgleda Tretman kod Logopeda?

Po dolasku u “Fido centar” prvo se odradi detaljna procena, nakon koje se dogovaramo o daljim logopedskim tretmanima. Procena je važna kako bi se utvrdili svi glasovi srpskog jezika koji nisu usvojeni na pravilan način. Uvek na početku procene uzimamo anamnestičke podatke od roditelja i sve dodatne informacije koje su nam potrebne za rad. Zatim se vrši procena deteta i njegovog govora u spontanoj komunikaciji, procenjuje se pokretljivost oralne muskulature i svih govornih organa i na kraju se sprovode standardizovani artikulacioni testovi. Nakon procene, terapeut pravi plan za nastavak rada, kao i kojim redosledom glasova će se sprovoditi tretman. Logopedski tretman se u početku radi tako što se uči postavka govornih organa za određeni glas. Nakon toga se prelazi na reči u kojima se glas nalazi na početku, u sredini i na kraju reči, zatim rečenice i na kraju pesmice i priče. Posebno je važno nakon temeljnog obrađivanja glasa raditi na upotrebi glasa u spontanom govoru. Tek tada smo sigurni da se glas automatizovao. Nakon toga prelazimo na novi glas koji nam je na redu, a koji smo utvrdili da dete ne artikuliše na pravilan način. Uvek je važno da terapeut pravi plan rada u skladu sa uzrastom i mogućnostima deteta.

Da li Roditelj Može sam da Vežba sa Detetom Bez Rada sa Logopedom?

Ne može. Tretman artikulacije glasova je neophodno da sprovodi logoped. Često roditelji uz pomoć internet saveta pokušavaju da pomognu svom detetu, ali ukoliko ovaj proces izvodi neko ko nije stručan može doći do nastanka još većeg govornog problema. Takođe, često se dešava da deca sa roditeljem ne žele da rade jer je ovaj proces poprilično suvoparan. U tim trenucima neophodno je da postoji podrška logopeda koji će detetu prilagoditi zadatke i učiniti ga zanimljivijim. Naravno, uvek dodatno naglasimo da je vežbanje kod kuće poželjno, uz tretmane, kako bi se glasovi što pre automatizovali.

Zašto je Važno Ispraviti Glasove na Vreme?

Istraživanja pokazuju da je sve veći broj dece u prvom razredu koja imaju nepravilan izgovor jednog ili više glasova. Nepravilna artikulacija glasova može da se odrazi negativno na dete na više nivoa. 

Ukoliko se ne radi na ispravljanju glasova kod dece može da se javi frustracija usled nerazumevanja od strane okoline.  Sa polaskom u školu javljaju se teškoće u čitanju i pisanju, dete može da ima teškoće da isprati vršnjake u savladavanju školskog gradiva što utiče loše na njegovo samopouzdanje i može dovesti do javljanja otpora prema školi.  Dodatni stres se javlja ukoliko je dete izloženo ismevanju od strane vršnjaka.

Važno je naglasiti da ovaj poremećaj u govoru ne prolazi spontano i da je neophodna stručna pomoć logopeda. Takođe, važno je javiti se što pre, jer vreme javljanja tj. uzrast deteta ima uticaj na to kojom brzinom će teći ispravljanje glasova i koliko uspešan će biti logopedski tretman. Govor je automatski proces i što dete duže pogrešno izgovara glasove sporije će i na teži način glasovi buti korigovani.

Ne čekajte da dete krene u školu, pa da ispravljate glasove, uradite to kada treba, jer ovaj proces se ne odvija brzo, za njega je potrebno vreme. Potrebna mu je posvećenost od strane terapeuta i od strane roditelja. 

Da li imate još pitanja za nas?

Ukoliko niste sigurni da li Vaše dete na adekvatan način govori, javite se našem centru da zakažete procenu.

Izvor: Freepik