Fina Motorika

fina motorika

Fina Motorika Fina motorika predstavlja termin koje se sve češće upotrebljava u komunikaciji između stručnjaka i roditelja  kada je reč o dečijem razvoju. Najčešće se vezuje za veštinu pisanja i pravilno držanje olovke, ali je njen značaj daleko veći. Verovatno nikad niste razmišljali o tome  da kada mazimo psa ili neku drugu životinju, takođe koristimo […]

Veština Pisanja

veština pisanja

Veština Pisanja Danas se sve više  susrećemo sa decom kojima pisanje predstavlja teškoću. Većina ljudi smatra da je pisanje veoma jednostavna stvar i da dete uči da piše kada krene u školu.  Istina je ipak sasvim drugačija.  Veština pisanja je vrlo složena i zavisi od  mnogih faktora. U nastavku teksta, objasnićemo Vam zašto je pisanje […]

Prostorna Orijentacija Kod Dece

Prostorna Orijentacija Kod Dece Od prvog dana svog života dete ostvaruje kontakt sa svetom preko svog tela. Proširuje svoja znanja primajući iskustva iz spoljašnje sredine preko svog tela, ali, isto tako, preko svog tela, pokretom, ono ostvaruje uticaj na svet i uči kako da realizuje svoje ideje i potrebe. Važno je istaći da ne postoji […]